michiel-maas-online-marketing-emmeloord

Akker van de Toekomst

Onze droom is om akkerbouwers praktijkinzichten, zodat er gezamenlijk naar een duurzaam productieproces gewerkt kan worden.
De Akker van de Toekomst staat voor een vergaande vorm van circulaire landbouw waarbij natuurinclusieviteit een grote rol speelt. De akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt in Nederland heeft zich de laatste 60 jaar ontwikkeld naar uitzonderlijk hoogproductieve landbouw. In een aantal specialismen zoals de bloembollen-, pootaardappel- en zaadteelt is Nederland wereldmarktleider geworden. Flevoland behoort in Nederland tot de top in akkerbouw en vollegrondsteelten. Deze dominante vorm van plantaardige productie wordt de laatste decennia in toenemende mate geconfronteerd met maatschappelijke kritiek. Kritiek die zich baseert op de gevolgen van dit type landbouw voor de natuur, het milieu in brede zin, de voedselveiligheid, de eenvormigheid van het landschap en de veiligheid voor mensen in de omgeving. Met de Akker van de Toekomst willen we laten zien dat er (nieuwe) mogelijkheden zijn om de geschetste negatieve invloeden aanzienlijk te verminderen. 

Doelstelling

Zichtbaarheid verkrijgen bij de akkerbouwer in de Noordoostpolder

Aanpak en Resultaat

Communicatie strategie neergezet, huisstijl neergezet en website gebouwd, van daaruit een content kalender neergezet om via social media de doelgroep Akkerbouwer te bereiken.
Bekendheid onder akkerbouwers in de Noordoostpolder

Werk waar ik trots op ben

Bijl & De Jong

F&F Verpakkingen

Cameranu

Wat klanten zeggen

Goedendag, 

Hoe kan ik jou helpen?